Gıda Güvenliği Politikamız

Ulusal – uluslararası mevzuat ve müşterilerimizin talep ettiği ürünleri mikrobiyolojik,
fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun şekilde üretmek,
Ürünlerimizin sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesini, depolanmasını ve sevkini sağlamak,
 Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak, sağlığa uygun ve kaliteli ürünler sunmak,
Firma içerisinde etkin iletişim kanalları oluşturarak güvenli ürün üretilmesini sağlamak,
Müşteri siparişlerini zamanında, eksiksiz, hatasız ve gıda güvenliği gerekliliklerini sağlayarak karşılamak, 
Tedarik zincirinin her halkasında, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğini sağlamak,
Müşteri ve yasal mercilerden geri dönüşleri en kısa sürede yanıtlamak, bunları çalışanlarla paylaşarak uygunsuz geri dönüşlerin tekrarını önlemek, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yetkin personel istihdamı ile sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve sistemi gözden geçirmektir.